STEM център “Нови технологии в обучението“ в Своге по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – гр. Своге е сред 50-те училища, класирани за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. Националната програма (НП) има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM /Science, Technology, Engineering, Math/. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

По НП в ПГ „Велизар Пеев“ ще бъде изграден STEM център “Нови технологии в обучението“, който ще бъде модел на бъдещата среда на учене –  отворена, вдъхновяваща, творческа, такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци. Визията на училището е STEM  центърът да обединява всички елементи като учебно съдържание, методи на преподаване, архитектурна среда, технологии, управление и взаимодействие с общността. Обучението ще се базира на интегриран подход и методика, използване на сугестопедия и други методи, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, чрез преживяване и творчество. Целта е насърчаване на учениците да опознаят своите силни страни и да се научат да работят в екип. STEM центъра ще се състои от няколко зони:

  • Виртуална реалност и роботика
  • Електромобили
  • Зелена енергия
  • Компютърна графика
  • Музикално студио
  • Фото студио
  • Обмяна на идеи и кът за отдих

Съвременните деца са дигитални, обичат динамиката на поднасяне на учебното съдържание и ние в професионалните гимназии трябва да запазим и доразвием тяхната любознателност и опознавателност. Учебната среда, която възнамеряваме да организираме в нашия  STEM център – технологична, творческа и вдъхновяваща, смятаме да бъде насърчаваща и да предразполага към търсене и изяви у учениците. Създаване на микроклимат за организация и решаване на проблеми в процеса на учене. Съществен ще бъде подходът към експериментирането. Важна е и новата роля на учителя – ментор, човекът който създава ясни правила за работа, познавателен интерес, мотивиращи учебни преживявания. Средата, активното участие в процеса на обучение и условията всеки един ученик да прилага знанията си в практиката ще доведе до това, ученикът да се чувства значим.

Leave a Comment