Ваканции

Ваканции и неучебни дни
за учебната
2021/2022 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – държавен изпит за придобиване на ПК

25.05.2022 г – неучебен, но присъствен ден за учители

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – VIII-XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VIII-IX клас (18 учебни седмици)

15.07.2022 г. – X-XI клас (18 учебни седмици + 2 седмици производсрвена практика)