База

Сграда

Сграда

Работилница

Работилница

Мултимедийни зали

Мултимедийни зали

Музикална стая

Музикална стая

Кабинет История

Кабинет История

Кабинет Литература

Кабинет Литература

Кабинет Физика

Кабинет Физика

Кабинет Чужди езици

Кабинет Чужди езици

Учебно-тренировъчна зала

Учебно-тренировъчна зала

Учебно-тренировъчен център

Учебно-тренировъчен център

Лаборатория Компютърни технологии

Лаборатория Компютърни техноло

Лаборатория Електротехника

Лаборатория Електротехника

Кухненски комплекс

Кухненски комплекс

Тренировъчен бар

Тренировъчен бар

Компютърни кабинети

Компютърни кабинети

Литературен клуб

Литературен клуб

Учителска стая

Учителска стая

Канцелария

Канцелария

Фоайе

Фоайе

Фитнес

Фитнес

Leave a Comment