УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученически съвет

Председател:

Виктория Петрова, XI клас, специалност „Компютърна графика“

vpetrova@pg-vpeev.com

 

Заместник-председател:

Теодор Маринов, XI клас, специалност „Компюрътна графика“

tmarinov@pg-vpeev.com

 

Членове:

Тереза Антонова, Х клас, специалност „Икономика и мениджмънт“

tantonova@pg-vpeev.com

Марияна Цветанова, Х клас, специалност „Икономика и мениджмънт“

mcvetanova@pg-vpeev.com

Светозар Янакиев, IX клас, специалност „Електрически превозни средства“

sqnakiev@pg-vpeev.com