II Научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в образованието“

На 4 юли 2023г. за втора поредна година се проведе научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в образованието“. Събитието е част от Годишния план за дейността на РУО – София област за учебната 2023/2024 и е организирано съвместно с Националната спортна академия и Техническия университет – София.

Официални гости на форума бяха зам.-министър на образованието и науката Наталия Митева, проф. Татяна Янчева – зам.-ректор на НСА, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова – зам.-ректор на НСА, д-р Янка Такева – председател на СБУ и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София град.

Началникът на РУО – София област Росица Иванова откри конференцията, като изрази надежда, че събитието ще помогне на педагогическите специалисти да разменят полезни идеи, които да използват впоследствие в практиката си.

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ беше представена от инж. Георги Димитров и инж. Тодор Павлов, преподаватели по ИТ, които презентираха резултати от интердисциплинарна работа с ученици от специалностите: „Електрически превозни средства“, „Компютърна графика“, „Компютърна техника и технологии“ и „Икономика и мениджмънт“ и проектно-базирано обучение включващо проектиране, дизайн, изработка, тестване и реализиране на краен продукт – зарядна станция за електромобили.

Leave a Comment