Oткрит конкурс за възлагане на обществена поръчка

На 15.11.2011 г. в 11.00 ч. ще бъде отворена ценовата оферта за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на ПГ „В.Пеев” – Своге. Ценовата оферта ще бъде отворена от комисия в състав:

Председател:

Росица Асенова Стайкова – ПДПД
 Членове:

1.Светлана Ценкова Иванова – юрист
2.Десислава Петрова Борисова – РКК
3.Веселка Стоянова Михайлова-Григорова – счетоводител
4.Владислав Василев Вълков – учител

Leave a Comment