Педагогически състав

Юлияна Геловска – Български език, Руски език – gelovska@pg-vpeev.com
Десислава Йорданова – Български език – dyordanova@pg-vpeev.com
Анна Петкова – Български език – apetkova@pg-vpeev.com
Мерилин Андреева – Български език и литература – merilin.andreeva@pg-vpeev.com
Станимира Владимирова – Английски език – vladimirova@pg-vpeev.com
Юлиана Илиева – Английски език – ilieva@pg-vpeev.com
Инна Такева – Английски език – takeva@pg-vpeev.com
Йорданка Григорова – Английски език – ygrigorova@pg-vpeev.com
Снежана Василева – Немски език – svasileva@pg-vpeev.com
Галя Антонова – Английски език – galya.antonova@pg-vpeev.com
Анжела Василева – Математика – vasileva@pg-vpeev.com
Биляна Груева – Математика – bgrueva@pg-vpeev.com
Снежана Иванова – Математика, Информатика, Информационни технологии – ivanova@pg-vpeev.com
Марияна Кацарова – Физика и астрономия – kacarova@pg-vpeev.com
Лидия Младенова – Химия и опазване на околната среда – mladenova@pg-vpeev.com
Светла Николова – Биология – svetla.nikolova@pg-vpeev.com
Марина Кръстанова – География и икономика – mkrastanova@pg-vpeev.com
Анатоли Йорданов – История и цивилизация – yordanov@pg-vpeev.com
Марио Александров – История и цивилизация – aleksandrov@pg-vpeev.com
Светлана Белчева – История и цивилизация, География, Свят и личност – belcheva@pg-vpeev.com
Цветелина Славова – Философия, Психология, Логика, Етика – slavova@pg-vpeev.com
Силвия Маринкова –
Физическо възпитание и спорт – marinkova@pg-vpeev.com
Кирил Грозев – Физическо възпитание и спорт – grozev@pg-vpeev.com
Милен  Панчев – Физическо възпитание и спорт – panchev@pg-vpeev.com
инж. Георги Димитров – Информатика, Компютърна техника – теория – gdimitrov@pg-vpeev.com
Николай Попов – Компютърна графика – npopov@pg-vpeev.com
Стефани Гергова – Компютърна графика – sgergova@pg-vpeev.com
инж. Георги  Кръстанов – Електротехника – krastanov@pg-vpeev.com
Панайот Корнов – Електрически машини и апарати – теория, практика – kornov@pg-vpeev.com
Евгени Евгениев – Ресторантьорство и кетъринг – eevgeniev@pg-vpeev.com
Искра Кирова – Ресторантьорство и Кетъринг – теория – kirova@pg-vpeev.com
Даниела Гочева – Ресторантьорство и Кетъринг – практика – gocheva@pg-vpeev.com
Адриана Христова – Икономика – теория – hristova@pg-vpeev.com
инж. Веселка  Михайлова-Григорова – Икономика – grigorova@pg-vpeev.com
Димитър Димитров – Изобразително изкуство и компютърна графика – dimitrov@pg-vpeev.com
Калин Лилов – Електрически превозни средства – klilov@pg-vpeev.com
Димитър Лилов – Електрически превозни средства – dlilov@pg-vpeev.com

2 Comments

  1. Daniel

    OBICHAM VI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. buchkata

Leave a Comment