Педагогически състав

Юлияна Геловска – Български език, Руски език – gelovska@pg-vpeev.com

Десислава Йорданова – Български език – dyordanova@pg-vpeev.com

Анна Петкова – Български език – apetkova@pg-vpeev.com

Мерилин Андреева – Български език и литература – merilin.andreeva@pg-vpeev.com

Станимира Владимирова – Английски език – vladimirova@pg-vpeev.com

Юлиана Илиева – Английски език – ilieva@pg-vpeev.com

Инна Такева – Английски език – takeva@pg-vpeev.com

Йорданка Григорова – Английски език – ygrigorova@pg-vpeev.com

Красимир Манков – Английски език – mankov@pg-vpeev.com

Христина Манолова – Английски език – manolova@pg-vpeev.com

Снежана Василева – Немски език – svasileva@pg-vpeev.com

Анжела Василева – Математика – vasileva@pg-vpeev.com

Биляна Груева – Математика – bgrueva@pg-vpeev.com

Снежана Иванова – Математика, Информационни технологии – ivanova@pg-vpeev.com

Марияна Кацарова – Физика и астрономия – kacarova@pg-vpeev.com

Лидия Младенова – Химия и опазване на околната среда – mladenova@pg-vpeev.com

Светла Николова – Биология ЗО – svetla.nikolova@pg-vpeev.com

Марина Кръстанова – География и икономика – mkrastanova@pg-vpeev.com

Анатоли Йорданов – История и цивилизации – yordanov@pg-vpeev.com

д-р Марио Александров – История и цивилизации – aleksandrov@pg-vpeev.com

Светлана Белчева – География и икономика – belcheva@pg-vpeev.com

Цветелина Славова – Философия – slavova@pg-vpeev.com

Силвия Маринкова – Физическо възпитание и спорт – marinkova@pg-vpeev.com

Кирил Грозев – Физическо възпитание и спорт – grozev@pg-vpeev.com

Милен  Панчев – Физическо възпитание и спорт – panchev@pg-vpeev.com

инж. Георги Димитров – Информатика, Компютърна техника – gdimitrov@pg-vpeev.com

инж. Тодор Павлов – Компютърна техника и технологии – pavlov@pg-vpeev.com

Димитър Димитров – Изобразително изкуство и компютърна графика – dimitrov@pg-vpeev.com

Симеон Димитров – Компютърна графика – dimitrov1@pg-vpeev.com

инж. Таня Янкулова – Компютърна графика – qnkulova@pg-vpeev.com

Невяна Кирилова – Изобразително изкуство – kirilova1@pg-vpeev.com

инж. Калин Лилов – Електрически превозни средства – klilov@pg-vpeev.com

инж. Георги  Кръстанов – Електротехника – krastanov@pg-vpeev.com

инж. Панайот Корнов – Електрически машини и апарати – kornov@pg-vpeev.com

Евгени Евгениев – Ресторантьорство и кетъринг – eevgeniev@pg-vpeev.com

Искра Кирова – Ресторантьорство и Кетъринг – теория – kirova@pg-vpeev.com

Даниела Гочева – Ресторантьорство и Кетъринг – практика – gocheva@pg-vpeev.com

д-р Адриана Христова – Икономика – теория – hristova@pg-vpeev.com

инж. Веселка  Михайлова-Григорова – Икономика – grigorova@pg-vpeev.com

2 Comments

  1. Daniel

    OBICHAM VI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. buchkata

Leave a Comment