Ръководство


Директор: Станчо Иванов Атанасов

atanasov@pg-vpeev.com

Зам.- директор учебна дейност : Анита Радкова Ангелова

angelova@pg-vpeev.com
Зам.- директор учебно-производствена дейност: инж. Росица Асенова Стайкова

staykova@pg-vpeev.com

Зам.-директор административно-стопанска дейност: Катя Петрова

kpetrova@pg-vpeev.com

Педагогически съветник: Марина Светославова Пешева

pesheva@pg-vpeev.com
Ръководител на направление ИКТ: инж. Десислава Петрова Борисова

borisova@pg-vpeev.com

Главен счетоводител – Ирена Любенова

Вход за електронната поща: ТУК

Leave a Comment