Ръководство

Директор: Станчо Иванов Атанасов

[email protected], 0893615109

Зам.- директор учебна дейност : Анита Радкова Ангелова

[email protected], 0897048704

Зам.- директор учебно-производствена дейност: инж. Росица Асенова Стайкова

[email protected], 0888440359

Зам.-директор административно-стопанска дейност: Катя Николова Петрова

[email protected], 0887693991

Педагогически съветник: Марина Светославова Пешева

[email protected], 0879008569

Главен счетоводител – Ирена Тодорова Любенова

[email protected], 0879008500

Leave a Comment