История

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – гр.Своге съществува като самостоятелно учебно заведение от 1994 г. За патрон на училището е избран Велизар Пеев – основоположник на шоколадовата индустрия в България и създател на свогенската фабрика за шоколад, която няколко десетилетия осигурява работа на голяма част от населението в общината.

Велизар Пеев е роден на 21 май 1859 г. в гр. Чирпан и умира през месец ноември 1927 година.

Патронен празник на училището е 21 май.

Leave a Comment