Училище

1 Comment

  1. Ивелин Бончев Бонев

    Според мене този проект успех е много хубав защото може да се научим на много различни неща можем да видим колко е трудно за актьорите и много различни неща.

Leave a Comment