СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на РЗИ – Софийска област се преустановяват учебните занятия в ПГ „Велизар Пеев“ за периода от 23.01.2023г. до 27.01.2023г., включително.

Заповед № РД 09-79/19.01.2023 г. на МОН за обявените неучебни дни от 23 до 27.01.2023 г., включително в училищата на територията на Софийска област.

Leave a Comment