Съобщение до всички ученици от ПГ „Велизар Пеев“ и техните родители


С Решение на ПС, Протокол №13 от 14.06.2021г. е определено:

17.06.2021г. (четвъртък) да бъде учебен ден за учениците от VIII до XI клас, с продължителност на учебния час 30 минути. Начало на учебните часове – 12:00 часа.

Дневно разписание на учебните часове за 17.06.2021г.

Час Начало Край Междучасие
1 12:00 12:30 5
2 12:35 13:05 20
3 13:25 13:55 5
4 14:00 14:30 5
5 14:35 15:05 5
6 15:10 15:40 5
7 15:45 16:15  

Leave a Comment