Страхотна новина за ПГ „Велизар Пеев“ в началото на 2023 година

Със заповед на министъра на образованието и науката ПГ „Велизар Пеев“ получи статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Това ни включва заедно с още само 27 училища от цяла България в инвестиционния План за възстановяване и устойчивост в Инвестиционен проект 2 „Модернизация на Образователна инфраструктура“.

Тази възможност получихме след извършена оценка на професионалните гимназии в страната по редица критерии, като осъществяване на план-приема, постижения на ДЗИ, устойчиво сътрудничество с бизнеса и други, въз основа на която бяха определени тези, които да получат статут.

Планът предвижда одобрените професионални гимназии да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции. Предвижда се центърът да осигури модерно и иновативно образование и обучение по професии, необходими на регионалния пазар на труда, като предложи бърз преход от училище към работа. Ще се акцентира върху дигитална и зелена трансформация, както и върху подпомагането на нововъзникващи производства, каквито са роботиката, зелената енергия, електромобилите.

Leave a Comment