Рейтинговата система на висшите училища в Република България

Линк с информация на възможностите на завършващите през 2024 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище: https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

Leave a Comment