Пробно стажуване на ученици от IX клас

На 03.07.2024 г. се осъществи пробно стажуване на ученици от VIIIб и IXб клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ на ПГ „Велизар Пеев“, във фирмата партньор “Монделийз България“ ЕООД – гр. Своге. Учениците от VIIIб имаха възможността да се запознаят с компанията и да се потопят в света на шоколадовото производство, а тези от IXб се запознаха с новостите по отношение на дигитализацията на процесите на производство и комуникации, от последната година.

Това пробното стажуване за деветокласниците е във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“: Дейност 3 –  подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение. Дуалното обучение е най-краткият път за младите хора от гимназията до намирането на добра работа, а в  същото време и най-бързият начин за компаниите до кадрите, от които се нуждаят.

Предстои да получат стипендия и сертификат за проведения стаж.

Това беше един по-различен ден, в който учениците видяха и усетиха атмосфера на добронамереност, както и отговорност и задължителни норми на поведение на територията на фабриката. Зпознаха се и със  системата за насърчаване и награждаване на постиженията на работещите в една от най-големите и модерни фабрики за шоколад в България.

Leave a Comment