Графици

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024г.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024г.
Обявяване на свободни места за трети етап на класиране 25 юли 2024г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 – 29 юли 2024г.
Обявяване на резултатите от трети етап на класиране до 30 юли 2024г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли – 01 август 2024г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024г.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024г. вкл.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора,

до 11 септември 2024г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2024г. вкл.

 

Работно време на Комисията по прием на ученици в VIII клас

 

  1. Подаване на документи за първи етап на класиране:

 

 

  1. Записване на учениците на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране

 

 

  1. Записване на учениците на II етап на класиране

 

 

  1. Подаване на документи за участие в III етап на класиране

 

 

  1. Записване на учениците на III етап на класиране

 

Leave a Comment