Компютърна графика

Професия:

Компютърен график

СПЕЦИАЛНОСТ:

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

 

Специалност Компютърна графика съчетава новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, което се трансформира чрез изразните средства на компютърните технологии.

Основният изучаван предмет е Компютърна графика и мултимедия, като той предоставя на учениците възможност за усвояване на софтуерни продукти за:

 • графична обработка като: Photoshop, Illustrator, Indesign;
 • продукти за видео и мултимедия: Premiere pro, Flash professional;
 • продукти за създаване на триизмерна графика като 3Ds Max.

Обучението обхваща сферите на: графичния дизайн; уеб дизайна; фотография; видео и мултимедийна графика; двумерна и триизмерна анимация.

Професионалната подготовка включва обучение по:

Компютърна графика и мултимедия, Графичен дизайн и реклама, Графични техники и оформление на печатни издания, Изобразителни студия, История на древното и съвременното изкуство, Композиция, Живопис, Визуални изкуства и други.

Учениците от II-ри гимназиален етап имат възможност за обучение във фирми от професионалната област, където също така могат да приложат своите умения научени в часовете по специалните предмети.

Специалността Компютърна графика има широко приложение и богата реализация. Професионалната подготовка дава възможности за работа във високо квалифицирани фирми и организации в сферата на:

 • рекламата,
 • медиите,
 • филмовата индустрия,
 • компютърните игри и др.

Училището предлага съвременни ателиета и кабинети за провеждането на специалните предмети, оборудвани с компютри подготвени за графична обработка, графични таблети, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, принтери, фотоапарати, видеокамери и т.н.

 

След завършен XII клас и успешно положени ДЗИ, учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Възможност да продължат образованието си във всички ВУЗ.

2 Comments

 1. А.

  Провежда ли се приемен изпит по Изобразително Изкуство, и ако да на какво е изпита?

Leave a Comment