ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Професия:

Техник по транспортна техника

СПЕЦИАЛНОСТ:

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

ПГ „Велизар Пеев“ е първата професионална гимназия, която реализира прием по специалността „Електрически превозни средства“. За шеста поредна година гимназията обявява прием по тази специалност, която включва изучаване на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология.

 

Професионалната подготовка включва изучаването на следните учебни предмети:

Електротехника; Електроника; Техническа механика; Устройство на ЕПС; Електрозадвижване и електрообзавеждане на ЕПС; Електрозахранващи източници и зарядни станции; Хидравлични и пневматични устройства; Тягови и спирачни системи на електромобила; Системи за управление, контрол и защита; Експлоатация на ЕПС; Електрически измервания; Двигатели с вътрешно горене; Обслужване и ремонт на ЕПС; Диагностика на ЕПС; Управление на МПС.

 

Обучаваните по тази специалност придобиат компетенции:

 • да организират монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически превозни средства;
 • да осигуряват безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване;
 • да познават и работят със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрическо задвижване;
 • да изготвят техническа, конструктивна и технологична документация – предписания, чертежи, скици, схеми и др.;
 • да използват приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

 

Реализация: Учениците, завършили специалност „Електрически превозни средства“ придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Техник на транспортни средства“. Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като техници и механици на всички видове електрически и хибридни превозни средства. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на транспортната индустрия.

 

След завършен XII клас и успешно положени ДЗИ, учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Възможност да продължат образованието си във всички ВУЗ.
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В

 

ПГ „Велизар Пеев“ е първата професионална гимназия, която реализира прием по специалността „Електрически превозни средства“. За шеста поредна година гимназията обявява прием по тази специалност, която включва изучаване на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология.

 

Все повече автомобилни компании вече имат и изцяло електрически модели. Тенденциите показват, че производството и продажбата на електромобили стремглаво ще се повишава през следващото десетилетие с оглед на липсата на вредни емисии и доста по-малкия разход. Това е причина ПГ „Велизар Пеев“ да развива специалността „Електрически превозни средства”. Учениците ще изучават електроника, двигател на електромобила, а в 11 и 12 клас ще имат практически занимания. До момента гимназията разполага с два електрически автомобила, един електрически мотопед, два ховърборда, ел. тротинетка, ел. велосипед и собствена зарядна станция. Предстои изграждане на учебен сервиз.

 

През следващите години се очаква силно повишаване на световното търсене на екологично чисти и икономични автомобили. Тенденцията отразява опасенията във връзка с въздействията на традиционните автомобили върху замърсяването на околната среда, глобалното затопляне, признаците на изчерпване на петрола и зависимостта от чуждестранния петрол.

 

Съвременните масови електромобили предлагат всички автоудобства, с които сме свикнали, отговарят на най-високите изисквания за безопасност, а при зареждане с електроенергия от възобновяеми източници, не генерират никакви въглеродни емисии.

 

Електрическия автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с вътрешно горене и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители започват да включват такива модели в своята гама – електромобили, електромобили с удължен пробег, зареждаеми хибриди. Конкуренцията нараства много бързо в две посоки – намаляване разхода на електроенергия и на гориво.

 

Тези автомобили не са фундаментално различни от конвенционалните, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри.

 

Електрическите автомобили заемат важно място в стратегията на ЕС, който вече въведе стандарти за останалите автомобили, които използват алтернативни горива. Освен това, технологични пробиви като акумулаторни батерии, които издържат по дълго, направиха електрическите превозни средства по-привлекателни за потребителите.

 

Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения и сполучливо се реализират в обслужването и ремонта на електрическите превозни средства.

1 Comment

 1. Йордан Иванов Данчев

  Уважаеми колеги, моля за помощ !!! Не мога да си намеря разпределения по „Програмиране и алгоритмични езици“ и „Икономическа информатика“ ЗПП и двете за 12(дванадесети клас), надявам се на съдействие, за което предварително БЛАГОДАРЯ.

Leave a Comment