Преглед на оценени писмени работи от зрелостни изпити по БЕЛ

Определен е тридневен срок, в който зрелостниците могат да се запознаят със своите оценени писмени работи от държавните зрелостни изпити по БЕЛ срещу документ за самоличност: на 12.06. и 15.06.2023 г. – от 09.00 до 16.00 ч., и на 14.06. – от 13.30 до 16.00 часа.

Проверката се извършва електронно в канцеларията на училището и в присъствието на член на Училищната зрелостна комисия.

Leave a Comment