ПГ „Велизар Пеев“ – част от кампанията „Пази детето в интернет“

На 29.03.2023 г. в конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  се проведе образователна лекция с ученици от експертът по киберсигурност Явор Колев, като част от социалната кампания на „Лев Инс“ АД – „Пази детето в интернет“.

Статистиката показва, че в последните години броя на посегателствата над деца в дигиталното пространство се е увеличил многократно. Това е резултат от  Ковид-19 пандемията, която изцяло промени учебния процес и наложи онлайн формата на обучение, което принуди всички подрастващи да прекарват значителна част от ежедневието си пред компютъра. Така създадената ситуация улесни киберпрестъпниците и те се възползваха от наивността и неопитността на малките потребители, докато техните родители са спокойни, че децата им са на сигурно място в къщи. Спокойствието, обаче е измамно, защото опасностите в интернет за децата са съвсем реални.

Според световната статистика близо 60% от подрастващите са били обект на кибертормоз – били са заплашвани или изнудвани през последната година.

Експертът Явор Колев и националният координатор на кампанията „Пази детето в интернет“ – Зоя Василев, споделиха, че „обратната връзка, която получават от учениците и учителите, им дава увереност, че са постигнали основите на едно добро взаимодействие и поведенчески модел, който ще предпази децата от основните опасности на глобалната мрежа.“

Leave a Comment