Видео уроци

Асемблиране на компютърна система

[youtube_sc url=“http://youtu.be/kFfZO89sH_Y“]

Асемблиране на компютърна система – 2 част

[youtube_sc url=“http://youtu.be/_-fd5hSYYUU“]

Leave a Comment