Ресурси

Google Наука предоставя лесен начин за неограничено търсене на научна литература. От едно и също място можете да търсите в много дисциплини и източници: рецензирани публикации, научни разработки, книги, резюмета и статии от академични издателства, професионални общности, архиви с работни статии, университети и други научни организации. Google Наука ви помага да намерите най-подходящото за вашите цели и интереси изследване от академичния свят.

Google Scholar

 Национален образователен портал:

http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToGrades

Leave a Comment