НЕВЕРОЯТЕН УСПЕХ

ТРЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

 ,,ЗЕМЯТА – НАШ ДОМ” – СИЛИСТРА, 2012

ПОЛЯ КРЪСТЕВА – от 9 ,,е” клас

За втори път с Грамота за Трето място в рамките на един месец!!!

 

         Месец юни се оказа невероятен с постиженията на учениците от ЛК ,,Александър Вутимски”. Някои участници получиха двойно признание за своя всеотдаен труд. Поля Кръстева е един от щастливците, родени под ,,щастлива звезда” – Трето място за есе  в Международен конкурс ,,Заедно в 21 век” и Трето място в раздел ,,Проза” на Международния екологичен форум ,,Сребърна” – 2012г.

            Нещо повече за конкурса – провежда се със съдействието на МОМН, НДД, Фондация ,,Еврика”, РИО – Силистра, ЦУТНТ – Силистра – под патронажа на Кмета на Община Силистра – г-н Н. Неделчев.

            Посвещава се на ,, Световния ден на околната среда” – 5 юни и ,, Зелената седмица”.

           Основните цели на конкурса са да се засили интересът на учениците към проблемите на екологията, да се съдейства за формиране на ново гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда и биологичното разнообразие в страната и чужбина; да се осигурят възможности за учениците да представят авторски идеи и интерпретации на определени теми, въз основа на извършени изследвания, целящи рещаването на екологични проблеми, да покажат оригинално мислене, да се активират младите хора в изследването и опазването на околната среда.

            Участието е индивидуално и колективно / класове, кръжоци, школи, групи по интереси, експедиции, клубове и др./

 

     Учениците от ЛК ,,Александър Вутимски” участваха със 77 разработки / проекти, разкази, есета/ в следните направления: Защитени природни обекти; Проблеми на чистотата на водите, въздуха, почвите и мерки за тяхното опазване; Човекът и неговата жизнена среда и др.

           Оценката и класирането на разработките се извършва по възраствови групи по определени критерии.

 

     Радваме се на успехите на нашата съученичка – Поля Кръстева,  която успя да се ,,пребори” с невероятната конкуренция от 860 участници и грабна призовото Трето място.

 

ЧЕСТИТО, ПОЛИ!!!

 

Секция ,,Млад журналист”

ПГ ,,Велизар Пеев”

Leave a Comment