НАГРАДА ОТ УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 09.03.2023г., проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, връчи грамота за второ място на Мирела Пенчева, ученичка от 12. клас, която представи блестящо доклад на тема „Икономическата криза в България и как да се справим с нея?“ в Третата национална ученическа конференция. Наградата на Мирела е стипендия за обучение в университета, а докладът ѝ ще бъде рецензиран и включен в електронното ученическо списание „Икономисти на бъдещето“, издавано от издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“.

Националната ученическа конференция се проведе на 24.02.2023г. под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Основна цел на събитието е да предостави трибуна на учениците от 11. и 12. клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за отражението на съвременните кризи върху икономиката и обществото като цяло, както и последствията от тях в национален и глобален мащаб.

В конференцията, освен Мирела Пенчева, от ПГ „Велизар Пеев“ участие взеха и Антония Колева и Мила Гьонова, също ученички от 12. клас, които представиха доклад на тема: „Образованието като предпоставка за справяне с икономическите и социални ефекти от кризите на 21 век“. Методическа подкрепа в подготовката на ученичките указа Адриана Христова, старши учител по икономика.

Leave a Comment