Наблюдение на Слънцето с телескоп

На 26.02.2024г. в ПГ «Велизар Пеев» гостува Иво Джокин, директор на Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси. Той е изключително вдъхновяващ човек, който от години предава своята любов към астрономията и всичко свързано с Вселената на своите ученици. След кратка лекция и практически занимания на тема: „Как да си направим ускорител на частички в класната стая“, Иво Джокин организира наблюдение  на Слънцето с телескоп в двора на Професионална гимназия „Велизар Пеев”. Въпреки облачното небе, учениците успяха за кратко да видят проекция на Слънцето и научиха как безопасно могат да наблюдават небесните тела.

По думите на Иво Джокин: „Ролята на нас учителите е да направим, така че децата да усвоят знания, умения, компетенции, свързани с правилното разбиране на картината на природата в света около нас, с едни правилни, научни обяснения и разбира се всичко, свързано и с изкуството „.

В потвърждение на тези думи екипът на ПГ „Велизар Пеев“ работи в посока създаване и предоставяне на мотивираща среда за обучение и превръщане на гимназията в работещ Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Leave a Comment