Кариерно ориентиране за бъдещо развитие на учениците

Ученици от ПГ „Велизар Пеев“, специалност икономика и мениджмънт и компютърна техника и технологии (КТТ) взеха участие в онлайн среща с преподаватели от  Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Организираната среща има за цел да подпомогне кариерното ориентиране и бъдещото развитие на учениците, които завършват 12 клас.

Участниците в инициативата получиха ценни съвети как образованието във висше учебно заведение може да подготви студентите за успешно реализиране в динамично променяща се сфера. Беше представена информация относно учебните програми, специалности, стажове и възможностите, които предоставят обменните програми.

За всички млади хора, които търсят насоки за своето кариерно развитие бяха дадени полезни съвети и препоръки за успех в областите на финансите, застраховането, маркетинга и други сфери на икономиката.

Учениците бяха впечатлени от възможността за получаване на  диплома от Coburg University of Applied Sciences and Arts. По този начин те ще имат възможност да получат втора диплома от престижния немски университет, паралелно с българската си диплома.

Leave a Comment