Директор на 2021 година


На 3 юни беше отличен Станчо Атанасов за значим принос в развитието на професионалното образование в Софийска област, успехи в реализирането на проекти и национални програми на МОН и доказан висок професионализъм и всеотдайност към професията и училището от РУО София област.

Leave a Comment