ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Според заповед № РД 09-856/09.04.2021г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда до края на месец април.

  • От 12 до 23 април – присъствено обучение за учениците от VIII и Х клас.
  • От 26 до 29 април – присъствено обучение за учениците от IХ и XII клас.

За периода на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за съответните паралелки се използват средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебният процес се осъществява синхронно в платформата Google Classroom, като се спазват дневното и седмичното разписание на часовете.

Leave a Comment