Oтваряне на ценови предложения

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге” ще се извърши на 18.11.2011г. от…
Read more

Oткрит конкурс за възлагане на обществена поръчка

На 15.11.2011 г. в 11.00 ч. ще бъде отворена ценовата оферта за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на ПГ „В.Пеев” – Своге. Ценовата оферта ще бъде отворена от комисия в състав: Председател: Росица Асенова Стайкова…
Read more

Oткрит конкурс

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге” ще се извърши на 16.09.2011г. от…
Read more

Oбществена поръчка

На 08.09.2011г. в 11.00ч. ще бъде отворена ценовата оферта за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на ПГ „В.Пеев” – Своге. Ценовата оферта ще бъде отворена от комисия в състав: Председател: Ренета Стефанова Кръстанова – ПДАСД…
Read more

Спорт

Юношеският отбор на „Спортист” Своге, чийто състав е изцяло от ученици от ПГ „Велизар Пеев”, взе участие в международния футболен турнир в Австрия. Показа великолепна игра и се класира на ІІІ място.