Спортът е здраве!

ПГ „Велизар Пеев“ се включи за 10-та поредна година в Седмицата на физическата активност и спорта – Move Week. Move Week се провежда в страната от 2012 година и е мащабен празник на физическата активност, като в нея се включват общини, спортни клубове, НПО, училища и доброволци. Чрез събитията, част…
Read more

Съобщение до всички ученици от ПГ „Велизар Пеев“ и техните родители

Във връзка с Писмо № 9105-165/27.05.2021г. и Решение на ПС (Протокол №12 от 31.05.2021г.) е определено: 04.06.2021г. (петък) да бъде учебен ден за учениците от VIII до XI клас, с продължителност на учебния час 30 минути. Начало на учебните часове – 13:00 часа. Дневно разписание на учебните часове за 04.06.2021г….
Read more

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед № РД 01-355/18.05.2021г. на министъра на здравеопазването и писмо  № 9105-163/26.05.2021г. на проф. Николай Денков – министър на образованието от 31.05.2021г. в ПГ „Велизар Пеев“ се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици. Разпределение на класните стаи за периода 31.05.2021г. – 30.06.2021г.: VIII „a”клас – стая №…
Read more

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге напомня на всички ученици и техните родители, че от 17.05.2021г. /понеделник/ в присъствена форма на обучение са учениците от VIII, X и XI клас. От същата дата до 28.05.2021 г. учениците от IX клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда….
Read more

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге уведомява всички ученици и техните родители, че от 10.05.2021г. /понеделник/ се възобновява присъственото обучение и за учениците от ХI клас. От същата дата учениците от VIII и X клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда. Разпределение на класните стаи за…
Read more

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге уведомява всички ученици и техните родители, че 05.05.2021г. и 07.05.2021г. са учебни дни, като за: IX и XII клас обучението е присъствено; VIII, X и XI клас – обучение от разстояние в електронна среда. Разпределението на класните стаи остава без промяна.

Откриване на STEM център

С тържествена церемония, в присъствието на почетни гости, ПГ “Велизар Пеев” откри своя иновативен STEM център “Нови технологии в обучението“. Министърът на образованието Красимир Вълчев лично преряза празничната лента , а в официалната церемония се включиха Росица Иванова – началник на РУО София обл., Илия Левков – предс. на УС…
Read more

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Според заповед № РД 09-856/09.04.2021г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда до края на месец април. От 12 до 23 април – присъствено обучение за учениците от VIII и Х клас. От 26 до 29…
Read more

ПГ „Велизар Пеев“ отбеляза 18 март – Световния ден на рециклирането

Кооринатор на инициативата в България е сдружение „БГ Бъди активен“   За 18 март, в часовете по изобразително изкуство бяха изработени нестандартни изделия от различни отпадъчни материали. Поради цялостното преминаване в обучение от разстояние, планираната изложба се реализира в социалните мрежи. Посланието, което отправиха учениците е: „Природата е важна част…
Read more

Отлично представяне на наши ученици на XIII национално състезание по ИТ

На 20.03.2021г се проведе XIII Национално състезание по ИТ. Учениците от 12 клас, специалност „Системно програмиране“ Ясен Василев /индивидуален проект/ и Алекс Трайков и Явор Цветков /групов проект/ се явиха в категория „Самостоятелни компютърни приложения“. Софтуерните им продукти бяха оценени високо и попаднаха в Топ 5 на класирането. Като награда…
Read more