Oтваряне на ценови предложения

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,, Доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге” ще се извърши на 18.11.2011г. от 14:00ч. в гр.Своге, ул.Отец Паисий 9.
На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват всички упълномощени представители на всички участници.

Leave a Comment