Oбществена поръчка

На 08.09.2011г. в 11.00ч. ще бъде отворена ценовата оферта за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на машини и инструменти за подобряване на материално-техническата база на ПГ „В.Пеев” – Своге. Ценовата оферта ще бъде отворена от комисия в състав:

Председател:

Ренета Стефанова Кръстанова – ПДАСД

Членове:

1.Светлана Ценкова Иванова – юрист

2.Десислава Петрова Борисова – РКК

3.Веселка Стоянова Михайлова-Григорова – счетоводител

4.Владислав Василев Вълков – учител

1 Comment

  1. Kylia

    That’s cleared my thoughts. Thanks for cotnirtbuing.

Leave a Comment