2021/2022

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ
за учебната 2021/2022 година
организирани по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за приобщаващото образование
ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 клуб „Електромобили“ Калин Лилов
2 клуб „Роботика и RV“ Кирил Филипов
3 клуб „Изкуствен интелект“ Кирил Филипов
4 клуб „Да творим“ Юлиана Илиева
5 клуб „Космически свят“ Марияна Кацарова
6 клуб „Математик“ Анжела Василева
7 клуб „Математиката леска и интересна“ Биляна Груева
8 клуб „Волейбол“ Милен Панчев
9 клуб „Тийноватор“ Веселка Григорова
10 клуб „Кулинария“ Евгени Евгениев
11 Интернет радио Констанца Илиева
12 студио „Комикси, анимация и индизайн“ Николай Попов
13 студио „Дигитална илюстрация“ Стефани Гергова
14 студио „Рисуване и скулптура“ Димитър Димитров
15 студио „Видеозаснемане“ Петър Димитров
16 формация „Студио Велизар Пеев“ Кирил Филипов
17 клуб „Любословие“ Юлияна Геловска
18 клуб „Диалог с России“ Юлияна Геловска
19 клуб „Военна история“ Анатоли Йорданов
20 ателие „Художествени изделия от метал“