2020/2021

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ
за учебната 2020/2021 година
организирани по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за приобщаващото образование
ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 клуб „Графичен дизайн“ Кирил Филипов
2 клуб „Роботика и VR“ Кирил Филипов
3 формация „Студио Велизар Пеев“ Кирил Филипов
4 клуб „Кулинария“ Даниела Гочева
5 клуб „Млад предприемач“ Адриана Христова
6 Учебно-тренировъчна фирма Веселка Григорова
7 студио „Рисуване и скулптура“ Димитър Димитров
8 студио по Фотография Стоян Маринов
9 клуб „Електромобили“ Димитър Лилов