150 ГОДИНИ ПАМЕТ ЗА БЕЗСМЪРТИЕ

„В бъдещето тъмно той гледаше ясно.

Той любеше свойто отечество красно!“

Иван Вазов

Васил Иванов Кунчев – Левски

1837 – 1873 г.

Роден на 18 юли 1837 година в Карлово. Известен е като Васил Левски – Апостола на свободата. Идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК), български национален герой. Левски е един от ония политически мъже, който още приживе с идеи, смелост и деятелност, с единство на думи и дела – печели признание, а след героичната си гибел става знаме на всичко чисто, демократично и напредничаво в българското историческо развитие.

На 19 февруари българският народ се прекланя пред делото на Васил Левски – Апостола на свободата. На 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г. в околностите на София е изпълнена смъртната присъда на бележития българин. Възпоменателните церемонии се организират ден по-късно – на 19 февруари.

клуб „Млад журналист“

Мисли на Левски:

 • „Дела трябват, а не думи“
 • „Всеки, каквото заслужи, да му се напомня“
 • „Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа“
 • „Трябва да бързаме, няма кой да ни чака“
 • „Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско“
 • „Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!“
 • „…времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме“
 • „На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни! Без тия едно да липсва на водачът на тая свята работа, то той ще я улайнени.“
 • „Гледай народната работа повече от всички други, повече и от себе си да я уважаваш“
 • „Без изпит не е приет никой“
 • „Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре – магаре“
 • „Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.“
 • „Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия“.

Leave a Comment