Училищно състезание по информационни технологии за ученици от 5 до 12 клас

Училищно състезание по информационни технологии  за ученици от 5 до 12 клас

гр.Своге

14 Март 2012г.

 

Организатор: Професионална гимназия „Велизар Пеев”- гр.Своге

 

Регламент

 1.     Общи положения

 

Състезанието се провежда за втори път на територията на община Своге. Целта му е да се предостави възможност на учениците за изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

В състезанието могат да участват ученици, разделени в три възрастови групи:

 •  Първа група – V – VII клас
 •  Втора група – VIII – X клас
 •  Трета група – XI – XII клас

 

Участниците трябва да защитят пред комисия собствени проекти, които ще се изработват на място (с изключение на проектите в категория Уеб сайт, които се изработват предварително), по зададена от журито тема. В деня на състезанието те  ще  получат  материали по темата и в рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви проекта, който да представи пред журито и публиката. Редът на представяне се определя предварително чрез жребий. Оценяването се извършва съгласно критериите за всяка категория.

 

Всеки участник има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Представянето се оценява от 0 – 100 точки.

Учениците, желаещи да участват в състезанието трябва да заявят своето участие до 08.03.2012г. на email: [email protected].

В заявката всеки участник трябва да напише трите си имена, училище, клас и направление, в което ще участва, както и ако има възможност да работи на собствен лаптоп.

2.     Направления:

 

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Първа група V – VII класове: Компютърна графика и текстообработка

Използвани приложни програми: Paint и Microsoft Word

 

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Втора група VIIIX  класове: Компютърна презентация

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности.

Използванa приложни програми: Microsoft Power Point

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Трета група XIXII класове: Уеб сайт и Мултимедийни клипове

 

Уеб сайт

Проектите в категория Уеб сайт се изработват предварително на тема: „Моят роден град“. В един проект могат да участват в екип до 2 ученика, под ръководството на научен ръководител и/или консултант по съответния учебен предмет. В деня на състезанието проектът се защитава пред комисия. Сайтът трябва да бъде публикуван в Интернет и да бъде реално съществуващ и достъпен по време на състезанието. Налични са карта на сайта и страница, възможности за статистика, с която са представени авторите на проекта.

Акцентът при изработване на проектите в това направление е върху използването на подходящи информационни технологии за създаване на съвкупност от логически свързани web страници, които имат общ адрес в Интернет. Те може да съдържат едновременно, или в различни комбинации, текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Оригиналността в прилагането на технологиите играе важна роля. При оценяването съществено значение имат потребителския интерфейс и графичното оформление.

Разрешава се използването на следните технологии: HTML, CSS, XML, JavaScript и VBScript ActionScript на Adobe Photoshop, както и готови системи за изграждане на сайтове като Adobe Dreamweaver, Microsoft Office FrontPage и други HTML WYSIYG редактори.

Мултимедийни клипове

Мултимедийните клипове могат да бъдат клипове с времетраене 3 минути и филми до 7 мин., обработени с подходящ софтуер, мултимедийна реклама /аудио и видео/. Когато говорим за мултимедията като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното й въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта.

Типични средства за изготвяне на подобно приложение са MS Movie Maker, Sony Vegas и др.


3. Общи критерии за оценяване

 1. Функционалност и завършеност
 2. Ползваемост и достъпност
 3. Възможности за подобряване и обновяване
 4. Потребителски интерфейс и дизайн
 5. Използване на авторски елементи
 6. Технологична изрботка
 7. Приложение на проекта в учебния процес

4. Критерии за оценяване по категории

Категория „Компютърна графика и текстообработка” V – VII клас

Категория „Компютърна презентация” – VIII – X клас

Категория „Мултимедийни клипове” XI-XII клас

Категория „Уеб сайт ” – XI – XII клас

График за провеждане на състезанието

9.30ч. – откриване на състезанието и разпределяне на участниците по зали – мултимедийна зала 1 на ПГ “Велизар Пеев”

9.45ч. – обявяване на темите и раздаване на материалите на участниците

9.45ч – 12.45ч. – работа на учениците по поставените задачи

12.45ч. – 13.15ч. – обедна почивка

13.15ч. – до приключване – защита на проектите по зали

Обявяване на крайните резултати и награждаване на победителите.

Leave a Comment