Училищна дейност

През месец февруари 2012г. се реализира идеята на учениците от ПГ „В.Пеев“ под ръководството на Л.Младенова и М.Кацарова, да се презентират живота и дейността на учени в областта на природните науки. Най-активно участие взеха учениците от , 10е, 1 и 10д клас, които изготвиха презентации и табла за Д.Менделеев, Бекерел, Фарадей, както и за българските учени Асен Златаров и Георги Наджаков. Те бяха представени във фоайето на училището.

За информация на всички ученици: продължава реализирането на идеята, като за месец март темите за презентации са:

  • Водата – извор на живот;
  • Метрологията – какво знаем и какво не знаем за мерните единици.

На всички участници – успех и ползотворна работа!

Leave a Comment