УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Председател:

Светлозар Янакиев, XII клас,

специалност „Електрически превозни средства“

sqnakiev@pg-vpeev.com

Членове:

клас Име на ученика
8. а Ясен Боянов Иванов
8. б Александър Димитров Младенов
8. в Аделина Веселинова Петрова
8. г Наталия Юлиянова Андреева
8. д Кристиян Григоров Божилов
9. а Мирослав Красимиров Стаменов
9. б Дария Красимирова Димитрова
9. в Виктория Росенова Иванова
9. г Лилия Венциславова Славова
9. д Мартин Росенов Георгиев
10. а Георги Иванов Божков
10. б Мартин Велиславов Людмилов
10. в София Ивелинова Неделчева
11. а Георги Радев Еленков
11. б Анастасия Бисерова Милева
11. в Ивайла Цветелинова Ценова
11. г Моника Димитрова Димитрова
12. б Лъчезара Любчова Генадиева
12. в Рая Александрова Георгиева
12. г Мадлен Иванова Николаева