УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученически съвет

Председател:

Светозар Янакиев, XI клас, специалност „Електрически превозни средства“

sqnakiev@pg-vpeev.com

Заместник-председател:

Марияна Цветанова, ХII клас, специалност „Икономика и мениджмънт“

mcvetanova@pg-vpeev.com

Членове:

Тереза Антонова, ХII клас, специалност „Икономика и мениджмънт“

tantonova@pg-vpeev.com

Магдалена Тодорова, ХI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“

mtodorova@pg-vpeev.com

Георги Еленков, X клас, специалност „Електрически превозни средства“

gelenkov@pg-vpeev.com

София Неделчева, IX клас, специалност „Компютърна графика“

snedelcheva@pg-vpeev.com

Лилия Славова, VIII клас, специалност „Икономика и мениджмънт“