Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

(МАНДАТ 12.01.2023 – 12.01.2026 г.)

 

Председател: Евгени Манов – родител на ученик

 

Основни членове:

  1. Илонка Славчева – представител на РУО – София-регион
  2. Кристина Константинова – представител на работодателите
  3. Симона Пирова – родител на ученик
  4. Петър Велинов – родител на ученик

 

Резервни членове:

  1. Ани Спасова – представител на РУО – София-регион
  2. Тодор Рашков – представител на работодателите
  3. Миглена Белчева – родител на ученик
  4. Вергиния Кирова – родител на ученик