Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

(МАНДАТ 19.12.2019 – 19.12.2022 г.)

 

Председател: Андриан Исаев  – родител на ученик

 

Основни членове:

  1. Илонка Славчева – представител на РУО – София-регион
  2. Анна Бойкова Маринкова – представител на работодателите
  3. Беата Симеонова Тодорова – родител на ученик
  4. Силвана Христова Порязова – родител на ученик

 

Резервни членове:

  1. Ани Спасова – представител на РУО – София-регион
  2. Тодор Георгиев Рашков – представител на работодателите
  3. Андриана Цветанова Стоилова – родител на ученик
  4. Лилия Костадинова Маринкова – родител на ученик