Бюджет

Бюджет 2015

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Бюджет 2016

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Бюджет 2017

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Бюджет 2018

Отчет

Бюджет

Отчет

Отчет

Отчет

Бюджет 2019

Бюджет

Отчет 31.03.2019

Отчет 30.06.2019

Отчет 30.09.2019

Отчет 31.12.2019

Бюджет 2020

Бюджет

Отчет 31.03.2020

Отчет 30.06.2020

Отчет 30.09.2020

Отчет 31.12.2020

Бюджет 2021

Бюджет

Отчет 31.03.2021

Протокол общо събрание

Отчет 30.06.2021

Протокол от общо събрание

Отчет 30.09.2021

Протокол от общо събрание

Отчет 31.12.2021

Протокол общо събрание

Бюджет 2022

Бюджет 2022

Протокол от общо събрание

Отчет 31.03.2022

Протокол общо събрание

Отчет 30.06.2022

Протокол общо събрание 30.09.2022

Отчет 30.09.2022

Протокол общо събрание

Отчет 31.12.2022

Бюджет 2023

Протокол 3 общо събрание

Отчет 31.03.2023

Отчет 30.06.2023

Протокол ОС

Бюджет 2023

Бюджет 09.2023

Протокол общо събрание

ОТЧЕТ 31.12.2023

Бюджет 2024

Протокол общо събрание

Бюджет 2024

Протокол общо събрание 31.03.2024

Отчет 31.03.2024

Отчет 30.06.2024

Leave a Comment