Награди

ПЪРВИ УЧИЛИЩЕН ОНЛАЙН КОНКУРС 2020

за есе и рисунка

„СВЕТЪТ ДНЕС, СВЕТЪТ УТРЕ“

Победители:

  • в категория рисунка

Първо място:

Благослава Бисерова Кирилова, XI В клас – предметна награда: графичен таблет

в категория есе

  • в категория есе

Първо място:

Мариана Илиева Георгиева, XII Б клас – парична награда в размер на 100 лв.

Второ място:

Емилиян Павлов Лозанов, XI В клас – парична награда в размер на 50 лв.

Трето място:

Виктория Кирилова Петрова, Х Б клас – парична награда в размер на 30 лв.

Валерия Валентинова Върбанова, XI Д клас – парична награда в размер на 30 лв.