Участие на ученици на ПГ „Велизар Пеев“ на Четвъртата национална ученическа конференция

Трима ученика от ПГ“Велизар Пеев“, гр.Своге, Спец. „Икономика и мениджмънт“, се представиха отлично и бяха наградени в Четвъртата национална ученическа конференция която беше организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ). Темата на конференцията бе: „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“. Основна цел на конференцията бе да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за въздействието на изкуствения интелект върху образованието, икономиката и обществото като цяло. Темата е широко обхватна и всеки ученик можеше да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него. Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание „Икономисти на бъдещето“.

 

Leave a Comment