Удоволетворението на един класен ръководител

          stampДа бъдеш класен ръководител е привилегия, чест и голяма отговорност. През последните 10 години аз имах тази чест и бях последователно класен ръководител на два випуска от специалност „Бизнес администрация” на Професионална гимназия „Велизар Пеев”, град Своге.

           Преди броени дни учениците от моя клас, – випуск 2009 година, ме поканиха на наборна среща, по случай 5 години от завършването на средно образование в ПГ „Велизар Пеев”. Оказа се изключително вълнуващо преживяване да се срещнеш с вече порасналите си ученици. Да видиш в тяхно лице интелигентни, усмихнати, реализирани и успели млади хора е голяма гордост за всеки учител и класен ръководител. Всички продължават образованието си в университети, по-голяма част от тях са защитили степен „бакалавър” /има и два пъти бакалавър/, предстоят защити на магистратури. Някои вече имат планове за втора магистратура. Бъдещите икономисти, историци, полицаи и актриса вече са намерили реализация и работят в държавната администрация, в счетоводни къщи, в големи компании и правят първите успешни стъпки в кариерата си. В годините на тежка икономическа криза реализираните ми ученици дават пример за това, че когато човек има поставени ясни цели, когато неуморно се труди да ги постигне, успехът неизбежно идва.

           След броени дни с дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация си тръгват от ПГ „Велизар Пеев” учениците от моя клас – випуск 2014 година. От 31 човека 15 завършват с отличен успех, а останалите с много добър. Всеки има своите планове да продължи образованието си, а голяма част от тях издържаха успешно канкидатстудентските изпити и на практика вече са студенти. Отново бъдещи икономисти, журналисти, историци, морски капитан, а един ученик продължава образованието си в Холандия.

           Като класен ръководител на тези прекрасни млади хора и от випуск 2009 година, и от випуск 2014 година, специалност „Бизнес администрация” на ПГ „Велизар Пеев”, град Своге, искам да им пожелая все така успешно да вървят по пътя си, да успяват в професионален план, да са живи и здрави и много щастливи в личен план!

           Вярвам във вас – вие можете. Гордея се с всеки един от вас, защото вие сте гордост за учителите си, за мен като класен ръководител, за ПГ „Велизар Пеев”! Вие сте гордост за малкия град, от който тръгвате!

           С обич и благодарност: инж. Веселка Григорова

Leave a Comment