„ТФ ФЕСТ – Млад предприемач“, Пловдив 2023

От 26 до 28 април учениците от Професионална гимназия „Велизар Пеев“, специалност „Икономика и мениджмънт“ взеха участие в 26-то издание на „ТФ ФЕСТ – Млад предприемач“ в Международния панаир Пловдив. Събитието е включено от МОН в Календара на състезанията и е единственото в България състезание по професии с международно участие. В надпреварата се включиха 97 учебно-тренировъчни фирми от България, Сърбия и Румъния.

Участието в ТФ ФЕСТ играе важна роля за създаване, развитие и поддържане на предприемаческия дух на младите хора, тъй като им дава възможност да изпробват своите компетентности в реални бизнес условия и да придобият опит, който ще е полезен за тяхното бъдещо развитие. Участниците имаха възможност да водят преговори, да сключват сделки, да демонстрират отлична работа в екип.

ПГ  „Велизар Пеев“ се представи с две учебно-тренировъчни фирми: „Екосвят“ с предмет на дейност търговия с електромобили и „Шоколандия“ с дейност – производство на шоколадови изделия.

Основните ключови компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебното предприятие бяха оценявани от представители на бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор.

Учениците от „Екосвят“ получиха изключителната възможност да посетят Милара Интернешънъл – завод за електромобили, роботиката и мехатрониката и да се запознаят нагледно с производствения процес.

Организатор на форума е Центъра за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) към Министерството на образованието и науката в партньорство с Международен панаир Пловдив, сдружение „Българска тренировъчна централа“, Българския форум на бизнес лидерите, Патентното ведомство, компании и неправителствени организации.

 

Александра Димитрова – XI клас

Leave a Comment