Стипендии за високи постижения

Г-н Петър Лаков е син на дългогодишните свогенски учители – Маргарита и Лазар Лакови.

Преди повече от 30 години, още като ученик в Своге, той се интересува от математиката, която му помага да завърши компютърни технологии. След което работи повече от 20 години в компютърната индустрия в САЩ, от които 16 години като софтуерен инженер в Майкрософт. Воден от личното си убеждение, че математиката е в основата на знанието, науките и технологиите, през 2021г. решава да стартира кампания, с която да се насърчат високите постижения в областите на математиката и информатиката.

През учебната 2022/2023 година отново ще подсигури еднократни степендии на всички ученици от ПГ „Велизар Пеев“, отличили се в състезания и олимпиади в сферата на математиката и ИТ.

Leave a Comment