СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА за VIII, IX и Х клас

УЧЕБНИЦИ ЗА VIII КЛАС

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – А. Петров и колектив,  изд. „Булвест 2000”
 2. ЛИТЕРАТУРА – И. Кръстева и колектив,  изд. „Булвест 2000”
 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – SOLUTIONS, OXFORD, BULGARIA EDITION. LEVELS A1 (I УЧЕБЕН СРОК), A2 (II УЧЕБЕН СРОК), TIM FALLA, PAUL A DAVIES

За улеснение на родителите комплектите ще могат да бъдат поръчвани през месец септември с колективна поръчка, като училището предоставя пълната отстъпка на учениците при закупуване.

 1. МАТЕМАТИКА – Т. Витанов, Г. Кожухарова, изд. „Анубис”
 2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – електронен учебник на изд. „Домино“
 3. ФИЛОСОФИЯ – Г. Герчева-Несторова, „Педагог 6“
 4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – Х. Матанов, Б. Стоянов, изд. „Анубис“
 5. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – Р. Пенин, изд. „Булвест 2000“
 6. БИОЛОГИЯ И ЗО – В. Овчаров, изд. „Булвест 2000“ ООД
 7. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ- М. Максимов, изд. „Булвест 2000“ ООД
 8. ХИМИЯ И ООС – С. Манев, изд. „Просвета“
 9. Предприемачество – К. Тодоров, изд. „Мартилен“

 

Забележка:

Учебниците по история, география, биология, физика, химия са издадени в два варианта: отделно І и ІІ част; в едно книжно тяло – І и ІІ част. В VІІІ клас учениците изучават І част на всеки един от учебниците, в ІХ клас изучават ІІ част.

УЧЕБНИЦИ ЗА IX КЛАС

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – А. Петров и колектив, изд. „Булвест 2000”
 2. ЛИТЕРАТУРА – И. Кръстева и колектив, изд. „Булвест 2000”
 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – SOLUTIONS, OXFORD, BULGARIA EDITION. LEVELS B1.1, TIM FALLA, PAUL A DAVIES

За улеснение на родителите комплектите ще могат да бъдат поръчвани през месец септември с колективна поръчка, като училището предоставя пълната отстъпка на учениците при закупуване.

 1. НЕМСКИ ЕЗИК – изд. „Просвета“, Prima A 1.1
 2. РУСКИ ЕЗИК – учебник и учебна тетрадка Классно! А1, часть 1, изд. „Клет“

За улеснение на родителите комплектите ще могат да бъдат поръчвани през месец септември с колективна поръчка, като училището предоставя пълната отстъпка на учениците при закупуване.

 1. МАТЕМАТИКА – Т. Витанов, Г. Кожухарова, изд. „Анубис”
 2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – електронен  учебник на изд. „Домино“
 3. ФИЛОСОФИЯ – Г. Герчева-Несторова, изд. „Педагог 6“
 4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – Х. Матанов, Б. Стоянов, изд. „Анубис“
 5. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – Р. Пенин, изд.  „Булвест 2000“ ООД
 6. БИОЛОГИЯ И ЗО – В. Овчаров, изд. „Булвест 2000“ ООД
 7. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – М. Максимов, изд.  „Булвест 2000“ ООД
 8. ХИМИЯ И ООС – С. Манев, изд. „Просвета“

 

УЧЕБНИЦИ ЗА Х КЛАС

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – П. Маркова и колектив, изд. „БГУЧЕБНИК”
 2. ЛИТЕРАТУРА – Б. Пенчев и колектив , изд. „Булвест 2000”
 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Х. Пухта, Кеймбридж, Think for Bulgaria В 1, Part 1
 4. НЕМСКИ ЕЗИК – изд. „Просвета“, Prima A 1.2
 5. РУСКИ ЕЗИК – учебник и учебна тетрадка Классно! А1, часть 2, изд. „Клет“

За улеснение на родителите комплектите ще могат да бъдат поръчвани през месец септември с колективна поръчка, като училището предоставя пълната отстъпка на учениците при закупуване.

 1. МАТЕМАТИКА – Т. Витанов, изд. „Анубис”
 2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – електронен учебник на изд. „Домино“
 3. ФИЛОСОФИЯ – Г. Герчева-Несторова, изд. „Педагог 6“
 4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – П. Павлов, Р. Гаврилова, изд. „Просвета“ – София АД
 5. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – Р. Пенин, изд. „Булвест 2000“
 6. БИОЛОГИЯ И ЗО – В. Овчаров, изд. „Булвест 2000“
 7. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – М. Максимов, изд. „Булвест 2000“
 8. ХИМИЯ И ООС – Л. Боянова, изд. „Просвета“

Leave a Comment