Световен ден на числото π

Едно от най-загадъчните и магически числа в математиката, което може да бъде открито навсякъде в заобикалящия ни свят, е без съмнение числото Пи (π), известно още под името „Лудолфово число“ и „Архимедова константа“. На 14 март 2023 г., учениците от 8“б“ клас, специалност „Компютърна техника и технологии“, отбелязаха Световния ден на числото π. Те подготвиха табло с интересни факти от историята, свързани с тази забележителна константа и с живота на Алберт Айнщайн, роден на същата дата -14 март.

Учениците с ръководители Снежана Иванова и инж. Георги Димитров подготвиха и представиха интересни презентации и участваха в различни експерименти. Децата подсладиха празника си със сладкиши, украсени с математически символи.

А как най-лесно да запомним числото π до 10 знак?

Закръглено с точност до десетия знак, Пи може да се запомни чрез изречението, в което всяка дума има съответния брой букви: “Как(3) е(1) леко(4) и(1) бързо(5) запомнено(9) Пи(2), всички(6) знаят(5), щом(3) желаят(6)!

Leave a Comment