РОДОЗНАНИЕТО – КЛЮЧ КЪМ РОДОВАТА ПАМЕТ

На 10 май 2012 година Литературен клуб ,,Александър Вутимски” при ПГ ,,Велизар Пеев” за пореден път бе домакин на значимо културно събитие. Учениците от секция ,,Родознание” към проект ,,Успех” с ръководител г- жа Юлияна Геловска организираха и проведоха среща с г-н Боян Балкански.

            Боян Балкански е виден наш съгражданин и творец. Човек с разностранни интереси – с изключително отношение към българския език и литература, към българската история, краевед, изследовател на старините. Една уникална енциклопедична личност, един истински родолюбив българин. Из под перото му на бял свят излизат стотици художествени, публицистични, научни, журналистически произведения. Автор е на 8 книги с поезия, хумор, сатира, афоризми, анекдоти, епиграми: ,,Поетичен полъх”, ,,Лечебни бодли”, ,,Искречанските шопи”, ,,Искреж от искри”, ,, Българи сред огнищата на древни народи”, ,,Планината на понорите”, ,,Природни дадености” – около 1300 произведения в два тома, от които 2/3 са с висока стойност. Основател на ХТК ,,Искри”. Член на СНБС и на столичния клуб на родоведите и краеведите към ,,Българска генеаложка федерация”. Притежава звание ,,Заслужил родоизследовател и краевед”.

            Поводът за състоялата се среща бе свързан с новоизлезлия ,,Речник на говора на с. Искрец, Софийско”, чийто автор е Боян Балкански. Учениците от секция ,,Родознание” имаха възможност да зададат своите въпроси и да се насладят на увлекателния разказ на твореца. Оказа се, че речникът е плод на дългогодишен / почти 40- годишен/ труд на автора. Въпреки че е с голяма научна и художествена стойност, част от информацията е съкратена поради парични затруднения. В сегашния си вид този изследователски труд обхваща около 20 000 думи.

            Изключително интересни са замисълът и предисторията на книгата. В цяла България има около 23 речника от този тип, при наличието на 5 000 селища. Този библиографски труд е с изключителна значимост и стойност. Всяка дума от речника има свое значение, всяка дума ,,говори” сама по себе си за етноса – това е една препратка към миналото. Тясна е връзката на българския етнос с другите етноси. Авторът сподели, че десетки диалектни думи от родния край се използват от днешните народи, населяващи земите от Памир и Хиндукуш до Унгария и Италия. Предимстовото на този речник е, че засяга в много голяма степен цялата свогенска община / най- вече на запад от р. Искър/. Тази униклана книга ще заеме достойно място сред духовната култура на района.

            Срещата протече сърдечно -с пожелание за нови творчески изяви. Всички участници се убедиха, че г- н Боян Балкански притежава умението да общува с перото и словото – рядко човешко качество, което той наистина владее до съвършенство. Направените снимки ще останат скъп спомен от срещата.


Секция ,,Млад журналист”

Ръководител: Юлияна Геловска

Галерия:

Родознание

Leave a Comment