Първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“
1 Адриан М. П.
2 Петя П. В.
3 Ивайла И. П.
4 Съботин Г. Х.
5 Михаела Н. П.
6 Христин Н. С.
7 Габриела П. М.
8 Миряна К. А.
9 Аделина В. П.
10 Иванина И. П.
11 Изабел М. И.
12 Кристиана В. В.
13 Иванина С. А.
14 Зорница К. С.
15 Ванеса И.Р.
16 Виктория М. Е.
17 Нора И. М.
18 Полина И. Д.
19 Божидар Ц. П.
20 Ралица К. В.
21 Даная Д. Г.
22 Симона С. Й.
23 Кристияна С. В.
24 Виктория Л. А.
25 Никол П. О.
26 Янна С. С.
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
1 Даниел И. Ц.
2 Владислав А. Г.
3 Борис Р. Е.
4 Мартин Р. К.
5 Иван И. А.
6 Натали Е. А.
7 Александър Д. М.
8 Димитър М. Д.
9 Цветан Д. Ц.
10 Михаела С. В.
11 Никола Г. П.
12 Янис Д. Ц.
13 Александър А. М.
14 Яна В. В.
15 Радослав Е. Д.
16 Анди В. В.
17 Виктор В. В.
18 Владимир Д. П.
19 Велизар В. М.
20 Йоан Х. Г.
21 Александър А. Ц.
22 Константин М. Д.
23 Калоян К. К.
24 Адриян Б. Х.
25 Алекс С. Ц.
26 Димитър И. Д.
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“
1 Валентин К. И.
2 Петьо Я. В.
3 Алекс К. Т.
4 Стефан С. К.
5 Атанас И. Г.
6 Ясен Б. И.
7 Деян Б. М.
8 Петър Р. В.
9 Велизар И. П.
10 Емилиян Б. С.
11 Денис Д. М.
12 Владислав П. Н.
13 Ангел А. П.
14 Алекс В. Б.
15 Калоян Е. Б.
16 Деян Ю. Г.
17 Константин К. К.
18 Никълъс Н. Ц.
19 Раян Р. Г.
20 Петър П.В.
21 Радостин Д. Р.
22 Виктор Г. С.
23 Александър З. Т.
24 Николай Т. Г.
25 Йоана В. Г.
26 Ивайло Е. И.
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“
1 Виктория И. К.
2 Яна Г. М.
3 Дарина Д. Н.
4 Веселина И. И.
5 Ивайла Б. А.
6 Ернестина Д. Н.
7 Наталия Ю. А.
8 Йорданка И. М.
9 Радост Р. Г.
10 Валерия П. Д.
11 Виктория В. К.
12 Ивайло В. Т.
13 Весела Р. А.
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В СПЕЦИАЛНОСТ „КЕТЪРИНГ“
1 Мариела Д. Г.
2 Павел Б. И.
3 Мирела Л. Т.
4 Никол А. Л.
5 Йоан И.М.
6 Спасияна Л. Р.
7 Виктория Ц. Ц.
8 Габриела К. К.
9 Габриела Б. С.
10 Николай И. Т.
11 Габриела Б. Д.
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В СПЕЦИАЛНОСТ „ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“
1 Антонио Е. А.
2 Мария И. И.
3 Александър П. П.
4 Теодор К. В.
5 Денислав В. В.
6 Цветомир Е. Й.
7 Мартин Л. Е.
8 Илиян П. З.
9 Марио Р. Д.
10 Кристиян Г. Б.
11 Антонио Г. Д.
12 Ивайло Л. М.
13 Крис В. С.
14 Калоян Л. Г.
15 Александър А. Б.
16 Валери Б. К.
17 Виктор И. Г.
18 Георги Г. А.
19 Тони Ц. С.

 

Резултатите от първи етап на класиране на учениците за прием в VIII клас могат да се видят в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки от първо класиране в Софийска област може да видите на сайта на РУО – София-област в раздел „Прием“ – „Текущи съобщения“.

Записване или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г. включително.

Ученик, който е приет по първо желание трябва да се запише, в противен случай губи мястото си.

Когато ученикът е приет по второ или следващо желание има два варианта:

  1. Да се запише в училището, където е приет.
  2. Да подаде заявление за участие във втори етап на класиране.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. Възможностите в този случай са ученикът да се класира на по-предно свое желание или да остане на мястото си от първи етап на класиране.

Заявлението за участие във второ класиране се подава в училището, в което ученикът е приет на първи етап.

Ученик, който е приет на първи етап и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от класацията.

Ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране, без да подават заявление.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

При записване учениците подават следните документи:

  • заявление до директора на училището;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 

Leave a Comment