Произход и значение на думите – гост-лектор проф. Драгомир Лалчев

На 19.05.2022г. проф. Драгомир Лалчев изнесе лекция пред ученици и учители на тема „Произход, значение и разпространение на имената на селища, местности, лични имена“. Етимологията е наука, която изучава първоначалното значение на думите, което се разкрива чрез анализ на общоисторически и местни битови и езикови особености. Извеждането на истинското значение на думите не е въпрос само на езика, а е синтезиран поглед върху капсулирания в изминалото време живот на човека.

Проф. Драгомир Лалчев е дългогодишен приятел на Професионална гимназия „Велизар Пеев“. Неговата научна дейност се разпростира в широк диапазон, който включва проучвания в сферата на историческата география, топонимията, диалектите, етимологията. Работил е в БАН като специалист по тълковни речници, чел е лекции в България, Румъния, Украйна, Унгария, Австрия. Лекцията предизвика интерес сред присъстващите и се предвижда продължение.

 

Leave a Comment